The Eastern Review Award ceremony

26-03-18 Promocja 0 comment

On march 24, in the Senate Hall of the Kazimierzowski Palace the ceremony of the Eastern Review Awards.

The ceremony was hosted by the director of the Eastern European Studies and the editor-in-chief of Przegląd Wschodni, Jan Malicki.

Among this year’s laureates of the Eastern Review Award were:

Award in the category: National Contribution

Albin Glowacki

For the book: Na pomoc zesłańczej edukacji. Działalność wydawnicza Komitetu do spraw Dzieci Polskich w ZSRR (1943-1946)

Award in the category: Foreign Contribution

Kiryl Koczegarow

For the book:

Rzeczpospolita a Rosja w latach 1680-1686. Zawarcie traktatu o pokoju wieczystym

Aleksander Podrabinek

For the book:

Dysydenci: nieuleczalnie nieposłuszni

Dariusz Dąbrowski, Adrian Jusupović

For the book:

Kronika halicko-wołyńska: kronika Romanowiczów

 

Special Award

Anna Filipczak-Kocur

Miroslaw Hroch

Andrzej Poppe

 

 

Eastern Review Award named after Aleksander Gieysztor

Polish Library in Paris awarded to Witold Zahorski (Directeur Adjoin de la Bibliotheque)

 

Speeches by the laureates ended the ceremony.
We would like to congratulate all the laureates