“Bibliotheca Europae Orientalis” series

Since 1981 the editorial team of the “Obóz” journal was publishing the “Obóz Library” book series.  In the frames of this series numerous works have been published – for the first time, still in the underground (among others): „Utopia u Władzy” (“Utopia in Power”) by M. Heller and A. Niekric, “Zarys historii Ukrainy w XX w.” („History of Ukraine in the XX c.”) by T. Olszański as well as famous memoirs of Menachem Begin “Białe noce” („White Nights”). In 1988 a book by Marek Śliwiński „Zbrodnia – kłamstwo – amnezja. Rewolucja Czerwonych Khmerów w Kambodży” (“Crime – Lie – Amnesia. Khmer Rouge Revolution in Cambodia”) was published. This volume ended the “Obóz Library”. It was replaced by a a new series, albeit with similar interest –  BIBLIOTHECA EUROPAE ORIENTALIS.

The books published within its frames have been divided into three sections: I. Studia, II. Fontes and III. Didactica. Over 15 volumes have been published in the series to date, containing works written or edited by the Centre’s academic staff.

VOLUMES PUBLISHED IN THE FRAMES OF THE SERIES:

 

Leszek Zasztowt, Melting Puzzle. The Nobility, Society, Eduation and Scholarly Life in East Central Europe (1800s-1900s), t. XLIX, studia 7, Warszawa 2018
Historia est testis temporum. Księga Pamiątkowa z okazji Jubileuszu 90-lecia Profesorów Richarda Pipesa, Piotra Wandycza, Zbigniewa Wójcika, red. J. Malicki, t. XLVII, studia 5, Warszawa 2017
Historia est testis temporum. Księga Pamiątkowa z okazji Jubileuszu 90-lecia Profesorów Richarda Pipesa, Piotra Wandycza, Zbigniewa Wójcika, red. J. Malicki, t. XLVII, studia 5, Warszawa 2017
Dariusz Maciak, Próba Porozumienia Polsko-Ukraińskiego w Galicji w Latach 1888-1895, t. XXVI - studia 2, Warszawa 2006
Dariusz Maciak, Próba Porozumienia Polsko-Ukraińskiego w Galicji w Latach 1888-1895, t. XXVI - studia 2, Warszawa 2006
Marek Śliwiński, Analiza porównawcza systemów politycznych t. 1, Drogi do współczesności, t. XXIV - didactica 2, Warszawa 2005
Marek Śliwiński, Analiza porównawcza systemów politycznych t. 1, Drogi do współczesności, t. XXIV - didactica 2, Warszawa 2005
Wilnianie. Żywoty siedemnastowieczne, opracował, wstępem i komentarzem opatrzył David Frick, t. XXXII - fontes 2, Warszawa 2008
Wilnianie. Żywoty siedemnastowieczne, opracował, wstępem i komentarzem opatrzył David Frick, t. XXXII - fontes 2, Warszawa 2008
East and West. History and Contemporary State of Eastern Studies, red. L. Zasztowt, Jan Malicki, t. XXXIV - didactica 5, Warszawa 2009
East and West. History and Contemporary State of Eastern Studies, red. L. Zasztowt, Jan Malicki, t. XXXIV - didactica 5, Warszawa 2009
Piotr Eberhardt, Political Migrations in Poland 1939-1948, t. XXV - didactica 3, Warszawa 2006
Piotr Eberhardt, Political Migrations in Poland 1939-1948, t. XXV - didactica 3, Warszawa 2006
Leszek Zasztowt, Europa Środkowa a Rosja XIX-XX wieku. W kręgu edukacji i polityki,  t. XXVII - studia 3, Warszawa 2007
Leszek Zasztowt, Europa Środkowa a Rosja XIX-XX wieku. W kręgu edukacji i polityki, t. XXVII - studia 3, Warszawa 2007
Marek Śliwiński, Analiza systemów politycznych, t. 2 Rewolucje i pobojowiska, t. XXIX - didactica 4, Warszawa 2008
Marek Śliwiński, Analiza systemów politycznych, t. 2 Rewolucje i pobojowiska, t. XXIX - didactica 4, Warszawa 2008
Bronisław Żongołłowicz, Dzienniki 1930-1936, t. XXII - fontes, Warszawa2004
Bronisław Żongołłowicz, Dzienniki 1930-1936, t. XXII - fontes, Warszawa2004
Russia : of the tsars of the bolsheviks of the new times / ed. by Jan Malicki ; with introd. from Richard Pipes, t. XXXIX, didactica 6, Warszawa 2013
Russia : of the tsars of the bolsheviks of the new times / ed. by Jan Malicki ; with introd. from Richard Pipes, t. XXXIX, didactica 6, Warszawa 2013
Seweryn Wysłouch, Stosunki narodowościowe na terenie województw wschodnich [Wilno 1934/40], t. XLII - fontes 3, Warszawa 2013
Seweryn Wysłouch, Stosunki narodowościowe na terenie województw wschodnich [Wilno 1934/40], t. XLII - fontes 3, Warszawa 2013